Zamyslenie na deň 15.8.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 10,26b-33

26 Veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí a nič nie je skryté, čo sa nestane známym. 27 Čo vám hovorím potme, hovorte na svetle, a čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. 28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. 29 Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. 30 Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. 31 Nebojte sa teda! Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. 32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. 33 Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.


To najdôležitejšie pre teba. V skutočnosti najdôležitejšou hodnotou, o ktorú máme stáť, je vzťah k nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi. Vzťah, ktorému hovoríme viera. Všetko ostatné je druhoradé. Musíme si to neustále pripomínať, aby sme na to nezabúdali. Na konci nášho dnešného textu sa ukazuje, že najdôležitejšie je, aby sme počas celého života vyznávali Pána Ježiša ako Božieho Syna, ako Spasiteľa našich životov. Ako je to s tebou naozaj? Čo považuješ v hĺbke svojho srdca za najvyššiu hodnotu, ktorá určuje smer tvojho života? Lebo pred Ním nič neskryješ. Raz to Pán Boh v tebe pravdivo ohodnotí. Ak je však pre Teba najvyššou hodnotou Ježiš, potom sa ničoho neboj! A už vôbec nie satana a jeho ľudí tu, na zemi. Oni môžu zavraždiť telo, ale nie dušu. Preto sa neboj satana ani sveta a kráčaj životom s vierou, ku ktorej ťa Pán povolal! Mýliš sa, ak si myslíš, že tvoj život a ochranu niekedy nemá pod kontrolou. On vie dokonca aj to, koľko máš na hlave vlasov. Ak vie, kedy zomrie vrabec, tým viac má pod kontrolou utrpenie a zomieranie Svojich učeníkov pre Jeho meno. Má pod kontrolou všetko v našom živote. Všemožne nás podporuje Duchom Svätým, aby sme s vierou prišli do večnosti. A to je najdôležitejšie.

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že nás chceš pred Bohom vyznať. Odpusť mi, že Ťa málo vyznávam pred ľuďmi. Posilňuj vo mne vieru a lásku k Tebe, nech o Tebe s radosťou hovorím pred všetkými. Amen.
Pieseň: ES 279
Autor: Stanislav Gurka


Ak sa Hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním aj jeho nepriateľov. Príslovia 16,7

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Matúš 5,44-45


Izaiáš 51,1-6(7) :: Modlíme sa za: Richvald (ŠZS)