Zamyslenie na deň 15.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Tesaloničanom 1,1-10

1 Pavel, Silvanos a Timoteos cirkevnému zboru Tesalonických v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj! 2 Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich modlitbách, 3 a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo sme vám nezvestovali evanjelium len slovom, ale aj v moci a Duchu Svätom a v úplnej istote, veď viete, akí sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste sa stali našimi aj Pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení, s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónii a Acháji. 8 Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Macedónii a Acháji, ale vaša viera v Boha sa rozniesla po celom kraji, takže nám ani netreba hovoriť. 9 Však (oni) sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu 10 a očakávali z nebies Jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vytrhuje z budúceho hnevu.


Ako si ma budú pripomínať? Rozmýšľal si už niekedy nad tým, čo si budú tvoji blížni v súvislosti s tebou a tvojím životom pripomínať, keď tu už nebudeš? Bol to veľmi dobrý človek, ale občas mu rupli nervy. Vedel sa rozdať pre iných, ale niekedy to išlo na úkor jeho rodiny. Keď sa dalo, vždy pomohol… Asi každý z nás už počul takéto alebo podobné vety, ktoré ľudia hovoria o svojich blížnych, keď si na nich spomínajú. Tým, ako žijeme, ovplyvňujeme naše okolie, rodinu, priateľov a blížnych. Väčšina z nás asi nie sme ani veľkí kazatelia, ani misionári a neplánujeme tu po sebe zanechať nejaký dôležitý odkaz pre ľudstvo. Napriek tomu nie je jedno, ako žijem. Ako kresťan chcem žiť svoj život tak, aby ukazoval na Krista. On je totiž Ten, ktorý ma zachránil a vykúpil. Život kresťanov v Tesalonikách takým pravdepodobne bol, preto za nich Pavol ďakuje a spomína na nich. Čo máme vo svojom živote urobiť, aby aj o nás platili jeho slová? – – Spomíname… na „dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša.“ – – „Stali ste sa napodobňovateľmi Pána“ Ježiša, keď ste hoci aj v súžení prijali s radosťou Slovo – evanjelium. – – „Stali ste sa vzorom všetkým veriacim“ v širokej oblasti. – – Od vás išlo slovo – evanjelium ďalej a “vaša viera sa rozniesla po celom kraji.“ – – „Odvrátili ste sa od modiel k Bohu“ a očakávate na Pána Ježiša.
Modlitba: Odpusť, Bože, že často nie sme príkladom nasledovania Teba, ale svojich majetkov, titulov, výkonov… Naplň nás láskou k Tebe, aby sme žili na Tvoju slávu. Amen.
Pieseň: ES 477
Autor: Vladimír Maťaš


Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ezechiel 36,36

Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Skutky apoštolov 11,20-21


Matúš 7,21-27(28-29) :: Modlíme sa za: Tornaľa (Ri)