Zamyslenie na deň 15.1.2023

2. nedeľa po Zjavení Pána
Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16


Ján 2,1-11

1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. 9 Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.


Ježiš s nami. Tento príbeh nás vedie k posilneniu dôvery v Božiu lásku a milosť. Každodenne potrebujeme vedieť, že čokoľvek prežívame, s čímkoľvek zápasíme, nie sme v tom sami. Veľakrát vo svojej každodennosti zabúdame na úžasného Boha, ktorý na nás nezabúda, a preto sa o nás stará. Zaneprázdňuje nás práca, zábava, škola, rodina, až kým nám niečo nevstúpi do cesty. Často potom prestrašení hľadáme pomoc tam, kde nie je. Nevieme si rady, urobíme ešte veľa chýb, až kým nás situácia neprivedie k hľadaniu pomoci tam, kde sme ju mohli a mali hľadať už dávno – na samom začiatku. Je dobre, ak je v našom živote blízko náš Pán Ježiš. Nezabudni na to! On začína tým, že mení tvoje vnútro, tvoje myslenie. Dôveruj Mu! On ti chce dať pomoc v každej životnej situácii. Premeniť vodu na víno. Nášmu Bohu, nič nie je nemožné, ON chce byť s nami v každej chvíli – v tej každodennej, i v tej veľmi náročnej. Tento biblický príbeh nám odkrýva, že aj takéto potreby nášho života nie sú Pánu Bohu ľahostajné. V tom, čo nás trápi a zaťažuje, nám chce pomôcť. Dôležité je zdôveriť sa Mu a prosiť Ho o pomoc, o východisko z daného problému; mať vieru v Neho, v Jeho pomoc. Nemeškaj, pros Pána Ježiša, vpusť Ho do svojho srdca a nechaj Ho konať!

Modlitba: Nebeský Bože, veľké je Tvoje milosrdenstvo k nám, ľuďom. Ďakujeme Ti, že na nás nezabúdaš a stále Ti na nás záleží. Chceš v každej situácii vstupovať do našich životov a pomáhať nám, podopierať a posilňovať nás. Ďakujeme Ti za Tvoju pomoc. Buď pri nás, Pane Ježišu. Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Miroslava Balková


Presadzovať spravodlivosť a právo sa Hospodinovi páči viac ako obeta. Príslovia 21,3

Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. Jakub 2,26


1.Korintským 2,1-10 :: 2.Mojžišova 33,18-23 :: Žalm 105,1-15 :: Modlíme sa za: Ekumenickú pastoračnú službu v OS a OZ SR