Zamyslenie na deň 14.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

9. nedeľa po Svätej Trojici
Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Lukáš 12,48b


Matúš 25,14-30

14 Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. 15 Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností. A odcestoval. 16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; 17 podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. 19 Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. 20 I prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol iných päť a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, ajhľa, získal som iných päť! 21 Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! 22 Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty, a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, ajhľa, získal som iné dva! 23 Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! 24 Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je tvoje! 26 Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. 27 Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze, a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. 28 Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má desať talentov! 29 Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. 30 Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.


Kresťan – investor. V dnešnom podobenstve sa stretneme s tromi manažérmi, ktorí mali svoj majetok správne investovať. Pán Ježiš nám v podobenstve vysvetľuje, že Boh dáva dary každému – bez rozdielu… Nikto nezostane naprázdno. Aj nám Pán Boh zveril Svoje talenty. Schopnosti, nadanie… Možno ste si ich doteraz nevšimli, alebo ste si ich neuvedomili. Boh chce, aby ich obdarovaný človek dobre investoval a aby prinášali mnohonásobný úžitok. Nestačí ich len jednoducho chrániť a zachovať, ako to bolo v prípade tretieho sluhu. Pán Boh chce aktívnych, angažovaných kresťanov. Rozmýšľajme, buďme aktívni, aby sme dary (tak duchovné, ako aj materiálne), ktoré sme dostali do vienka, vedeli každý deň zúročiť! Veď neužitočný sluha predstavuje kresťana, ktorý žije len pre seba, je pasívny, „súkromník“… Sme pozvaní zodpovedne rozvíjať svoje nadanie a vlohy, použiť ich konkrétnym spôsobom v službe Bohu aj blížnym. To je pre nás motivujúce a povzbudzujúce, ale zároveň obohacujúce.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si mi zveril tak veľa! Odpusť, že to beriem na ľahkú váhu. Daj mi vieru, že nie si zlý a prísny pán, ale dobrý Abba – Otecko, ktorému môžem slobodne a s radosťou prinášať duchovný zisk. Veď ma v tom Svojím Duchom! Amen.
Pieseň: ES 644
Autor: Viktória Lisáková


Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedneho. Žalm 113,5-7

On, hoci mal Božiu podobu, Svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na Seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom. Filipanom 2,6-7


Matúš 13,44-46 • Filipanom 3,(4b-6)7-14 • Jeremiáš 1,4-10 • Žalm 53 •  Modlíme sa za: Väzenskú misiu