Zamyslenie na deň 14.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 9,1-9

1 A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; 4 padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? 5 A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. 7 A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. 8 Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. 9 A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil.


Môže sláva inšpirovať? Stáva sa, že slávni ľudia sú pre nás akousi inšpiráciou. Niekedy to môže byť dobré, ale myslím si, že vo viacerých prípadoch to nemusí mať pozitívny účinok. Saul, ktorý sa neskôr volal Pavol, bol veľmi viditeľným človekom, ktorý pochádzal z Jeruzalema a mal vysoké postavenie. Dostal plnú moc väzniť a zabíjať ľudí. Poznali ho ako toho, ktorý chcel zničiť kresťanov. Môžeme povedať, že práve týmto sa z neho stal slávny človek, ale určite nie v očiach Ježiša Krista. Preto sa Ježiš rozhodol preťať Saulovu negatívnu slávu, aby ju obrátil na dobré. Keď sa Saul stretol s Ježišom, tak mu povedal: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ“. V Jeho slovách vidíme niečo potešujúce: Saulovi sa nikdy nepodarilo zatknúť Ježiša, ale vždy, keď ublížil kresťanom, bolo to, ako keby ublížil Ježišovi, pretože veriaci ľud je Kristovým telom. A je to pravda, ktorú neskôr uznal samotný Pavol, keď svoju slávu premenil na inšpiratívnu.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že sa stotožňuješ s tými, čo si Ťa obliekli. Odpusť, že niekedy Ťa nevidíme v nich a ubližujeme. Pripomínaj sa nám a dávaj lásku ku všetkým, čo Ti patria. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Zuzana Poničanová


Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Náreky 3,25

Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Hebrejom 10,35


Príslovia 9,1-10 :: Modlíme sa za: Lubina (Po)