Zamyslenie na deň 14.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Predpôstna – Masopustná nedeľa. Estomihi (Buď mi opevnenou skalou! Žalm 31,3)
Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci.
Lukáš 18,31


1.Korintským 13,1-13

1 A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2 A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal – nič nie som. 3 A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 5 nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,

6 neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 7 všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. 8 Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. 9 Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, 10 ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). 13 Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.


Bez lásky. Tento text nie je hymnus, chválospev ani oslava lásky. Je to obžaloba náboženstva bez lásky. Lebo to, čo dáva hodnotu môjmu životu a všetkému, čo robím, je láska. Pavol tu ukazuje na tri duchovné hodnoty, na ktorých si v Korinte zakladali a podrobuje ich skúške lásky, a potom z toho robí záver: „Nič nie som.“ Aké sú tieto tri hodnoty, na ktorých si v cirkevnom zbore zakladali a Pavol ich podrobil skúške lásky? Dar jazykov, dar proroctva a dar dobročinnosti a praktickej služby. Dokonca ani obeť vlastného života ešte nemusí byť dôkazom lásky. Absencia lásky znižuje hodnotu všetkého na nulu. Môžeš veľa vedieť o Bohu, byť v popredných cirkevných grémiách, ale ak sa tvojej služby nedotkne Boh, ak ju neprenikne Jeho láska, nestojí za nič. Nič nie je dôkazom nášho kresťanstva tak, ako láska. Pavol hovorí: Takto vyzerá človek, ktorého Kristus vykúpil. A keď sa odmeriame týmto meradlom lásky a zistíme, ako ďaleko máme od lásky, čo potom… ? Vtedy nás to má viesť ku Kristovi s prosbou:
Modlitba: „Pane, prosím, zmiluj sa! Vysloboď ma z mojej sebalásky! Premieňaj ma na Svoj obraz! Denne ma napĺňaj Svojím Duchom lásky, aby som sa i ja stal človekom lásky! Uč ma milovať druhých tak, ako Ty miluješ mňa!“
Pieseň: ES 259
Autor: Stano Grega


Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom. Žalm 29,11

A keď Kristus Ježiš prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízki. Efezanom 2,17


Marek 8,31-38 :: Amos 5,21-24 :: Izaiáš 58,1-9a :: Žalm 15 :: Modlíme sa za: Detské besiedky