Zamyslenie na deň 14.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jeremiáš 45,1-5

1 Slovo, ktoré prorok Jeremiáš hovoril Bárúchovi, synovi Nérijovmu, keď písal tieto slová do knihy podľa diktovania Jeremiášovho v štvrtom roku judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho: 2 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o tebe, Bárúch: 3 Povedal si: Beda mi, lebo Hospodin pridal zármutok k mojej bolesti, unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenie. 4 Povedz mu: Takto vraví Hospodin: Ajhľa, čo som vystaval, rúcam, a čo som zasadil, vytrhávam, to jest celú moju krajinu. 5 Ty si žiadaš veľké veci. Nežiadaj si, lebo, hľa, privediem pohromu na každé telo – znie výrok Hospodinov – ale tvoj život ti ponechám ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš.


Útecha. Že sme mnohokrát zasiahnutí krutosťou, nepohodou, bolesťou na tele i na duši? Každému jednému z nás sa stáva to, čo Bárúchovi z Jeremiášovho prorockého zápisu. Unavení, skeptickí, nenachádzame východisko… Padáme pod ťarchou smútku. Žeby toto všetko pochádzalo od Hospodina? Odpoveď nachádzame na mnohých miestach Biblie; prorok Jeremiáš nám takto tlmočí Hospodinov odkaz – odpoveď: „…čo som vystaval, rúcam, čo som zasadil, vytrhávam…; privediem pohromu na každé telo! – znie výrok Hospodinov.“ Na prvé počutie krutá a nekompromisná správa, ktorá smeruje k nám. Vzápätí dodáva: „Tvoj život ti ponechám.“ To všetko napriek tomu, že neustále hrešíme, že nie vždy počúvame hlas Hospodina, že nechodíme podľa Jeho učenia, podľa Jeho ustanovení a svedectiev… (Jer 44,23).
Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoju lásku. Ďakujem, že máš pre mňa spásu, hoci si ju nezaslúžim. Odpusť, keď sa niekedy zatvrdzujem voči Tebe a obmäkčuj moje srdce, nech ma to stojí čokoľvek, lebo Ty dávaš omnoho viac. Amen.
Pieseň: ES 509
Autor: Daniela Hroncová Faklová


Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky! Žalmy 92,6

Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. 1.Timotejovi 6,15-16


Marek 13,1-8 :: Modlíme sa za: Bánovce nad Bebravou – Horné Ozorovce (Po)