Zamyslenie na deň 14.1.2023

1.Mojžišova 6,5-22

5 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, 6 Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. 7 I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. 8 Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových. 9 Toto je Nóachov rodokmeň: Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom. 10 Nóach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta. 11 Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno násilia. 12 Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi. 13 Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. 14 Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou. 15 Takto to urob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška. 16 Na korábe urob svetelný otvor. Sprav ho na lakeť od vrchu, dvere korábu umiestni na boku. Urob spodné, stredné a horné podlažie. 17 Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť. 18 Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. 19 Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive; budú to samec a samica. 20 Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdú k tebe dvojice, aby ostali nažive. 21 Ty si však naber zo všetkých potravín na jedenie a uskladni ich; budú potravou tebe aj im. 22 Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.


Nový začiatok – nové stvorenie. Pred pár dňami sme v prvej kapitole Písma čítali opakujúci sa refrén: všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. Ako je možné, že po uplynutí niekoľkých stoviek rokov, nachádzame v Písme takúto smutnú správu? Nevieme si ani len predstaviť hĺbku Božích pocitov: na jednej strane láska k človeku (ako ku korune stvorenia) a na strane druhej sklamanie, že človek celú zem naplnil násilím. Odpoveď nachádzame v tretej kapitole 1. knihy Mojžišovej. Božie rozhodnutie o potope však neznamenalo koniec existencie života. Boh vyjavil Svoj plán záchrany Svojmu vernému (Nóachovi) a cez neho daroval milosť všetkým jeho potomkom. Tento princíp sa v dejinách ľudstva vždy opakuje: cez jedného verného je udelená milosť ostatným. Nóach a jeho koráb je preto predobrazom Krista a Jeho (tiež dreveného) kríža. Tak, ako Nóach poslúchol a postupoval podľa návodu, ktorý mu Boh dal, aj Ježiš poslúchol a vo všetkom naplnil vôľu Svojho Otca. Tak pripravil ten skutočný „koráb záchrany“ pred súdom a trestom, ktorý čaká bezbožný svet. Aj dnes sa môžeš z Božej milosti do tohto korábu ukryť. Jedine v Kristovi si chránený, v bezpečí. Boh je verný zmluve, ktorú učinil s Nóachom. Je verný aj zmluve, do ktorej ťa pozval cez Svojho Syna.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje dobro. Ďakujem, že vždy ponechávaš niečo dobré a niekoho dobrého. Odpusť, že strácam ostražitosť a padám do zla. Vyvádzaj ma z neho a veď po cestách dobra, aby mi neuniklo spasenie. Amen.
Pieseň: ES 332
Autor: Ľuboš Ďuračka ml.


Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo napísané v Tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Žalm 139,16

Nebuďte ustarostení o svoj život. Matúš 6,25


Matúš 4,12-17 :: Modlíme sa za: Dlhá Ves (GeS)