Zamyslenie na deň 13.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 10,31-42

31 Nato Židia zase zdvihli kamene, aby Ho kameňovali. 32 Ježiš im odpovedal: Mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od Otca: pre ktorý z nich ma kameňujete? 33 Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom. 34 Odpovedal im Ježiš: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste. 35 Keď tých, ktorým bolo hovorené slovo Božie, pomenovali bohmi – a Písmo nemôže byť zrušené! – 36 prečo tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet, hovoríte: Rúhaš sa! preto, že som povedal: Syn Boží som? 37 Ak nečiním skutky svojho Otca, neverte mi, 38 ale ak ich činím, aj keď ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi. 39 Znovu Ho teda chceli zlapať, ale ušiel im z rúk 40 a odišiel späť za Jordán, na miesto, kde Ján spočiatku krstil, i zostal tam. 41 A mnohí prišli k Nemu a hovorili si: Ján síce nevykonal znamenie, ale čo Ján povedal o Ňom, je všetko pravdivé. 42 A mnohí tam v Neho uverili.


Podobám sa Ježišovi? Psychológovia potvrdzujú, že po dlhých rokoch manželstva sa manželia začnú na seba podobať – gestami, mimikou – a často stačí pozrieť na toho druhého a už viete, čo si asi myslí a ako sa cíti. Manželstvo je aj priestorom, kde preberáme, či prenášame určité vzorce správania zo svojho partnera na seba. Pán Ježiš je v našom texte postavený do pozície, keď na Ňom židia vidia všetky možné chyby. Chcú Ho kameňovať a On sa bráni odpoveďou: „Ak nečiním skutky Svojho Otca, neverte Mi, ale ak ich činím, aj keď ste Mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že Otec je vo Mne a Ja v Otcovi“ (Ján 10,37-38). K tejto Ježišovej obrane nie je potrebné nič dodávať. – – Zamyslime sa dnes nad sebou! Ak sa nazývame kresťanmi, je na nás vidieť Ježišov obraz? Odzrkadľujeme vo svojom živote lásku Pána Ježiša, ktorá sa nás dotkla? Snažíme sa byť takí, ako On? Ak s Bohom žiješ už viac rokov, je viditeľné, že sa Mu začínaš podobať? Od dokonalosti Božieho obrazu v nás máme určite všetci ďaleko, ale pokúsme sa žiť tak, aby sme Mu boli stále viac podobní.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si dobrý a oplatí sa Ťa nasledovať! Odpusť, že často napodobňujeme iných. Pripomínaj sa nám a dávaj sa nám stále viac poznávať, aby sme Ti boli stále viac podobní! Amen.
Pieseň: ES 307
Autor: Ivo Madzin


Služobník Boží povedal: Chrbát som nastavil tým, čo bili, a líce tým, čo Mi trhali bradu, tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Izaiáš 50,6

Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján 1,29


Filipanom 2,(13)14-18 •  Modlíme sa za: Pezinok – Grinava (BaS)