Zamyslenie na deň 13.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 13,15-25

15 Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno. 16 Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie. 17 Poslúchajte svojich vodcov a podriaďujte sa im, veď oni bdejú nad vašimi dušami ako takí, ktorí budú účtovať z toho; nech to robia s radosťou, a nie so vzdychmi; lebo to by vám nebolo na úžitok. 18 Modlite sa za nás, lebo sme presvedčení, že svedomie je naše dobré, veď sa vo všetkom snažíme dobre si počínať. 19 Tým naliehavejšie prosím, urobte to, aby som sa čím skôr vrátil k vám. 20 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, 21 nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 22 Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. 23 Vedzte, že nášho brata Timotea už prepustili. Ak onedlho príde, navštívim vás s ním. 24 Pozdravujte všetkých svojich vodcov a všetkých svätých<a>. Pozdravujú vás tí, čo sú z Itálie. 25 Milosť so všetkými vami. Amen.


POKOJ! Také zvláštne slovo. Zamýšľali ste sa už niekedy nad týmto slovom? Čo je to pokoj? Odkiaľ sa berie? Čo ponúka? Je mnoho definícií, filozofií a foriem. Na tento jav sa pozrieme skrze prečítaný20. verš: „Boh pokoja“. Teda, Ten, ktorý sa rozhodol vzdať sa vlastného Syna, obetovať Ho, ale Ho i vzkriesiť z mŕtvych, poukazuje na prepracovanú stratégiu, ktorej autorom je ON sám. Boh vnímal hriešnosť ľudstva: sváry, bolesť, utrpenie a zlobu. Na to, aby dokázal priniesť stav zmierenia medzi ľudí, potreboval určitý „kanál“. Použil na to Svojho Syna, ktorý dobrovoľne zomiera na kríži. Stáva sa Cestou. Pán Ježiš je Tvorcom pokoja. Je aktívny v konaní. Pritom sa to však nekončí. V 21.verši začíname aktivitu my. Ak poznáme celú kresťanskú teóriu záchrany hriešnika od hriechu, naša pravosť viery sa má potvrdzovať v 3 oblastiach: vieme, čo je dobro a konáme ho; vieme, čo je Božia vôľa a plníme ju; no a nakoniec, vieme, čo je podstatou Boha pokoja! Láska! Vyžaruje z nášho bytia Božia láska a pokoj!? Ak áno, tak pokračujme vo fungovaní v tomto svete nie iba ako ľudomili, ale aj ako dlžníci, ktorí nezištne vrátia to, čo dostali zadarmo!
Modlitba: „Boh pokoja nech nás utvrdí v každom dobre, aby sme splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov.“ Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Lýdia Naďová


Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal: „Tu som.“ 1.Samuelova 3,4

Pán povedal Pavlovi: „Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj! Veď ja som s tebou.“ Skutky apoštolov 18,9-10


Lukáš 13,10-17 :: Modlíme sa za: Stredné Plachtince (No)