Zamyslenie na deň 12.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 8,26-40

26 Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá. 27 I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28 vracal sa (domov); sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! 30 Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 31 Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. 33 Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme. 34 Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? 35 Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 37 Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. 38 Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho. 39 Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou. 40 Potom sa Filip našiel v Azóte, pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezarey.


Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Ak si ešte nebol/a pokrstený/á, určite by si sa mal/a zamyslieť nad tým, čo Ti v tom bráni. Stretávaš sa s kresťanmi? Priťahuje ťa ich spoločenstvo? A predsa ešte nie si pokrstený/á? Prečo? Čo ti v tom prekáža? Rodičia, priatelia, zamestnanie, alebo niečo iné? Krst je život. Voda pri krste je tečúca, v pohybe a dokáže zmyť tvoj dedičný hriech a ty môžeš patriť Bohu – stať sa Božím dieťaťom. – – Eunuch opustil pohodlie svojho voza a zostúpil do vody, vyznal Krista, dal sa pokrstiť a rozradostený šiel svojou cestou. Daj sa pokrstiť a prežívaj radosť celý svoj život aj Ty! Byť pokrstený, znamená patriť Kristovi. – – My, ktorí sme boli pokrstení už ako deti, krstom sme sa stali dietkami Božími a vieme, že máme pripravené spasenie v nebeskom kráľovstve. Krst však treba aj žiť. Ten, kto sa dal pokrstiť si obliekol Krista. Aj keď oblečenie človeka neurčuje, predsa o ňom hovorí, kým je. Oblečením mnohí dávajú najavo svoj životný štýl – čo v srdci cítia. Ako kresťania sa musíme usilovať, aby náš krst bol viditeľný z nášho každodenného života. Pomáhaj ľuďom okolo seba, aby videli, že patríš Kristovi!
Modlitba: Duchu Svätý, prosíme Ťa o odvahu, aby sme náš krst skutočne aj v každodennom živote dokazovali a k nemu sa dennodenne svojimi skutkami priznávali!
Pieseň: ES 291
Autor: Jaroslav Javorník


Skazu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. Príslovia 16,18

Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nebadáš? Lukáš 6,41


Jonáš 1,1-16 :: Modlíme sa za: Lovinobaňa (No)