Zamyslenie na deň 12.5.2023

Príslovia 8,22-36

22 Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi skutkami. 23 Od vekov bola som utvorená, od prapočiatku zeme. 24 Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. 25 Skôr, ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, 26 skôr, ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. 27 Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, 28 keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, 29 keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, 30 ja som bola u Neho ako miláčik, bola som Jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred Ním v každý čas, 31 hrávala som sa na Jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. 32 Tak teda počúvajte ma, synovia! Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. 33 Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich! 34 Blahoslavený človek, čo ma počúva, a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. 35 Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, 36 ale kto ma obíde, škodí sám sebe; všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.


Čas preveril. „Časom osvedčená kvalita“ – tento slogan nájdeme v rôznych podobách v mnohých reklamách a na mnohých výrobkoch. Predajcovia ním chcú poukázať na svoju tradíciu, stálosť a spoľahlivosť. Upozorňujú, že ich firma alebo produkt sa ukázal ako spoľahlivý a obľúbený nielen na pár dní, ale aj v dlhšom časovom horizonte. Čas ukázal a preveril jeho kvalitu. No čas nepreveruje len výrobky, ale aj názory a ideológie. Len za posledných 300 rokov sa ich v Európe vystriedalo viac než dosť. Rôzne ideológie a svetonázory prišli s tým „správnym pohľadom na svet“, ale nič z toho nevydržalo viac než zopár dekád. Múdrosť, ktorá pochádza od Hospodina, tu však bola ešte pred stvorením sveta. Celé Písmo, ale aj dejiny cirkvi nám ukazujú, že naše ľudské výmysly a názory dlho neobstoja, no Božia múdrosť a pravda sa vždy nakoniec ukáže ako tá najlepšia a hodná nasledovania. Čas preveril a ukázal, že lepšej múdrosti, ako tej Božej, niet. Nič kvalitnejšie, lepšie a trvácnejšie na trhu právd nie je a ani nikdy nebude. Otázka je, čo si z ponuky tohto sveta pre svoj život vyberieme my. Ja si volím časom overenú kvalitu Božej múdrosti. Z nej chcem čerpať múdrosť pre svoj život.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorá trvá večne. Odpusť, že sa niekedy nechávam nadchnúť ľudskými múdrosťami, ktoré síce na chvíľu pomôžu, ale prinášajú večnú škodu. Prosím Ťa, veď ma cestou skutočného pokánia a obráť moju myseľ k Tebe. Amen.
Pieseň: ES 284
Autor: Samuel Velebír


Prídu s plačom, s prosbou o zmilovanie. Povediem ich a privediem ich k potokom vôd, po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som otec Izraela. Jeremiáš 31,9

Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Ján 16,22


Zjavenie Jána 5,11-14 :: Modlíme sa za: Lišov (HoS)