Zamyslenie na deň 12.4.2024

1.Petrov 3,13-17

13 Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa, 15 ale Pána, Krista, posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte, 16 ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahanbení v tom, z čoho vás ohovárajú. 17 Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vôľa, keď robíte dobre, než keď robíte zle.


Trpezlivosť v utrpení. Čo si myslíte? Je naivné konať dobro v dnešnej dobe? Je už dávno prekonané žiť vierou v Krista? Nie je už aj tak všetkým pomaly všetko jedno? Iste, každému z nás sa už stalo, že napriek našim dobrým úmyslom, napriek našim dobrým skutkom, sme sa nestretli s podporou a ocenením, ale s reakciami, ktoré nám ublížili. Niet divu, že sa v takých chvíľach pýtame: Má vôbec zmysel žiť dobrom, keď to pre mňa v konečnom dôsledku znamená utrpenie a bolesť duše? Apoštol Peter nám sprostredkúva Boží odkaz: Áno, má to zmysel. Súčasne nás povzbudzuje, aby sme sa ničoho nebáli a ani sa nevzdávali. Je totiž správne žiť vierou. Je správne zachovať si čisté svedomie pred Pánom Bohom. Je správne zostať Mu vernými až do konca. Trpezlivosť v takýchto ťažkých chvíľach nikdy nebola mojou silnou stránkou, ale učím sa, snažím sa a nevzdávam sa. Nevzdajme sa ani nikto z nás v tento dnešný deň. Buďme nositeľmi Kristovho odkazu.

Modlitba: Pane Ježišu Kriste, pomôž nám byť dnes tými, ktorí šíria dobro bez ohľadu na negatívne reakcie nášho okolia. Amen.
Pieseň: ES 546
Autor: Erika Pospíšilová


Ja ustanovím Svoju zmluvu s tebou a spoznáš, že Ja som Hospodin. Ezechiel 16,62

Tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Rimanom 9,16


Zjavenie Jána 7,13-17 • Modlíme sa za: Lišov (HoS)