Zamyslenie na deň 12.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 16,25-33

25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi.   26 V ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás,   27 lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel.   28 Vyšiel som od Otca a prišiel na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.   29 Jeho učeníci povedali: Ajhľa, teraz hovoríš otvorene a nie v obrazoch.   30 Teraz vieme, že všetko vieš, a nepotrebuješ, aby sa Ťa niekto spytoval. Preto veríme, že si od Boha vyšiel.   31 Ježiš im odpovedal: Teraz veríte?   32 Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.   33 Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.


Trpezlivosť je vždy krásne rozkvitnutá lúka. Nie všetko sa podarí pochopiť na prvýkrát. Vysvetľovaná látka v škole, návod na montáž nábytku, program prania na novej práčke, či postup na prípravu skvelého jedla. Nejde všetko hneď. Treba znovu čítať, znovu si nechať vysvetliť, znovu si to pozorne prejsť. O evanjeliu to platí podobne. Pán Ježiš postupne pripravoval učeníkov na veľkolepé finále Božej lásky k tomuto svetu. Nepochopili všetko ani hneď. Postupne sa im spájali súvislosti a vyučovanie ich Majstrom im v nadväznostiach otváralo okná do slávy. Ohliadnuc sa za svojím životom a rastom viery tomu rozumieme. Nebolo nám všetko zrozumiteľné hneď a nechápali sme to na prvý raz. Uplynul čas, pribúdalo prečítaných statí z Biblie a úprimné modlitby boli znakom našej túžby poznať viac a viac Boží zámer s nami. A koľkokrát sme potrebovali odpovedať na otázky viery našim deťom, či blížnym? Mozaika viery sa dopĺňa ďalšími a ďalšími informáciami, ktoré oživuje Boží Duch. Až z milosti príde okamih, že Božia láska rozkvitne do vyznania a priznania sa k evanjeliu: „Pán Ježiš prišiel od Otca kvôli nám. Vykonal, načo Ho poslal Otec a vrátil sa k Nemu.“ Aká to milosť pre svet i pre mňa!
Autor: Ján Matis
Pieseň: ES 546


Z hlbín zeme ma znova vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš.   Žalm 71,20-21

Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa Peter, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma!     Matúš 14,30


JÁN 14,15-21 :: MODLÍME SA ZA: BÁTOVCE (DN)