Zamyslenie na deň 12.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 2,1-10

1 Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, 5 obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! – 6 a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, 7 aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. 8 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; 9 nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. 10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.


Mŕtvy človek a zamilovaný Boh. Najväčšie nebezpečenstvo pre ľudí všetkých čias je presvedčenie, že ich život je v poriadku: Veď my žijeme „primerane“ dobe a „primerane“ spôsobom tohto sveta. No z Božieho pohľadu sme mŕtvi pre svoje prestúpenia a hriechy. – – Pavel píše, že Boh sa do nás napriek tomu zamiloval. Kto by sa už len zamiloval do mŕtvoly?! Aj keď sa nám to zdá iracionálne, Boh to urobil. Napriek tomu, že sme obcovali podľa žiadostí tela a boli sme objektom Božieho hnevu, Boh sa nás ujal a ujíma sa nás a skrze Ježiša Krista nás vracia späť do života. Spasenie je ničím nezaslúžený dar Božej lásky, ktorá sa nás nikdy nevzdá, pretože sme Božím dobrým dielom – produktom Stvoriteľovej lásky.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Ježišu, že si zomrel, aby sme my zomreli svojim hriechom a znova si ožil, aby sme my mohli ožiť duchovne! Odpusť, že málo žijeme Duchom a prosíme Ťa, veď nás Svojím Duchom a oživuj nás, aby sme boli Tvojimi dobrými deťmi! Amen.
Pieseň: ES 458
Autor: Dušan Cina


Moje ústa sú plné chvály o Tebe, dennodenne ťa oslavujú. Žalm 71,8

Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Matúš 12,34


Ján 6,16-21 •  Modlíme sa za: České Brezovo (NoS)