Zamyslenie na deň 12.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 13,9-14

9 Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobré, keď sa srdce posilňuje milosťou, a nie pokrmami. Tí, čo si podľa nich zariadili život, nemali z toho úžitok. 10 My máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. 11 Lebo telá zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. 12 Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou. 13 Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. 14 Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.


Choď za dvere! Choď z kruhu von! Sú nám známe tieto slová z detstva? Symbolizujú dôsledky neposlušnosti, neprijatia. Ako zlo, ktoré máme vylúčiť spomedzi seba. Je to vôbec možné? Ako sa zbaviť zla? Stále ho vyháňať? V prečítaných veršoch máme návod: Prvý obraz (v.11) – obetovanie zvierat kňazom v Starej zmluve – na očistenie hriešneho ľudu sa používa krv z predpísaných zvierat. Po vykonanom obrade sa spaľovanie obetí deje za ohradou, aby sa zlo nevrátilo. Predivný zvrat nastáva pri druhom obraze (v.12) v Novej zmluve – sám Pán Ježiš ide dobrovoľne trpieť za bránu, aby posvätil ľud vlastnou krvou. Pán Ježiš konfrontuje zlo. Jednoducho, ide k zlu a urobí s ním raz a navždy koniec. Zničí ho. Obetuje sám Seba. Ukázal nám návod. Tretí obraz (v.13) je určený nám. Vyzýva nás k jedinej možnosti: Vyjsť k Ježišovi von za ohradu znášajúc Jeho ohováranie, urážanie, či hanobenie. Chceme takýmto spôsobom porážať zlo, ktoré sa v posledných dňoch veľmi rozmáha v každej oblasti našej spoločnosti? Choď za dvere! Choď z kruhu von! Choď s Ježišom!
Modlitba: Pane Ježišu, pomáhaj nám vyjsť k Tebe von za ohradu! Nemáme čo stratiť. Chceme spolu s Tebou bojovať proti zlu, ktoré znetvoruje ľudské povahy, tváre, srdcia a mysle. Pomáhaj nám umierať sebe a nechať rásť Teba v moci a láske! Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Lýdia Naďová


Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Daniel 9,18

V Kristovi Ježišovi sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze jeho vieru. Efezanom 3,12


Lukáš 5,12-16 :: Modlíme sa za: Stará Turá (Po)