Zamyslenie na deň 11.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 10,11-21

11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, 15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. 17 Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. 18 Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. 19 Pre tieto reči zase vznikla roztržka medzi Židmi. 20 Mnohí z nich hovorili: Démonom je posadnutý a blaznie; čo Ho počúvate? 21 Iní zas vraveli: To nie sú reči posadnutého; či démon môže otvárať slepým oči?


Čo nie je moje… Už neraz sme našim deťom vysvetľovali, že aj k veciam, ktoré nie sú ich, sa majú správať tak, akoby boli ich vlastné. Občas sa totiž stáva, že to, čo patrí niekomu inému, si nevážime až tak veľmi, ako to, čo je naše. Preto vnímam, že je dôležité už od malička deti viesť k tomuto poznaniu: Správaj sa k cudzím veciam tak, akoby boli tvoje. Presne takýto postoj zaujal Pán Ježiš (ako Dobrý Pastier) aj voči nám. Aj v Izraeli to fungovalo tak, že ak pastier vedel, že ovce nie sú jeho, nesprával sa k nim tak, ako k svojim vlastným. Nemal potrebu ich ochrániť ani pred vlkmi, či inou divou zverou: „…nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce“ (v. 12-13). Pán Ježiš nás však dnes uisťuje, že ako Dobrému Pastierovi Mu záleží na každej ovečke rovnako. Nerobí rozdiely medzi vlastnými a cudzími. Pre Ježiša totiž nikto nie je cudzí. Za každého z nás zápasí rovnako. Pre každého z nás sa vzdal Svojej slávy a prišiel na túto zem. Každého z nás učí láske k blížnemu rovnako. Za každého jedného z nás položil na kríži Svoj život. Aj dnes, milý priateľu, ťa chce tento Dobrý Pastier viesť ako Svojho vlastného. Túži ťa chrániť pred zlými a škodlivými vecami. Dovolíš Mu to?

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti za Tvoj charakter! Odpusť, že Ťa málo beriem vážne a málo Ťa vpúšťam do svojho života. Veď ma Svojím Duchom, očisťuj moje city a myseľ, nech s Tebou zažívam vrelú lásku plnú vďačnosti! Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Tomáš Lipovský


Milujte Hospodina všetci Jeho zbožní. Žalm 31,24

Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. 1.Korintským 13,13


1.Korintským 12,27-13,3 •  Modlíme sa za: Partizánske (PoS)