Zamyslenie na deň 11.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 8,4-25

4 A tí, čo sa rozpŕchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. 5 Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista. 6 Zástupy s jednomyseľnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. 8 A bola v tom meste veľká radosť. 9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. 10 A všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia! 11 Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho napĺňal úžasom. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia i ženy.

13 Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridŕžal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. 14 Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána. 15 A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil; len pokrstení boli v meno Pána Ježiša. 17 Kládli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. 18 Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze 19 a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. 20 Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. 21 Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. 22 Preto sa kajaj z tejto svojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, 23 lebo vidím, že si ako horká žlč a sputnaný neprávosťou. 24 I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo niečo z toho, čo ste povedali. 25 Keď skončili svedectvo a zvestovanie slova Pánovho, navracali sa do Jeruzalema, zvestujúc evanjelium v mnohých samarských mestečkách.


Prenasledovanie je požehnaním. Väčšina ľudí nemá rada zmeny. Slovo Božie nás však učí, že zmena je dobrá vec. Veď nakoniec, tomu, kto miluje Boha, „všetky veci slúžia na dobro“ (R 8,28). – – Prví kresťania boli v Jeruzaleme prenasledovaní. Boli nútení opustiť pohodlie mesta a vydať sa na cestu všetkými smermi. Týmto spôsobom rozšírili evanjelium postupne do všetkých oblastí Rímskej ríše. Aké sú obdivuhodné a zázračné cesty Hospodinove! – – Možno aj Ty práve prežívaš ťažkosti života, či zmenu a nechápeš, ako si niektorí ľudia môžu žiť v pohodlí svojho domu a možno celý život stráviť na jednom mieste. Zmena a odchod z domu, fakulty alebo aj z krajiny môže v našom živote znamenať spasenie pre niekoho, koho nám Boh poslal do života. Aj keď Božiemu plánu často nerozumieme, predsa mu dôverujme. Prenasledovanie v Jeruzaleme znamenalo síce pre miestnych kresťanov utrpenie, ale aj život a spasenie pre celý svet. Lebo to bol spôsob, aký náš Spasiteľ uznal za najvhodnejší na rozšírenie správy o živote venovanom Bohu. Učme sa rozoznávať, aké spôsoby Boh dnes používa s nami, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta!
Modlitba: Pane náš, Ježišu Kriste, prosíme, daj nám silu viery, aby sme mohli pochopiť Tvoje nevyspytateľné cesty, po ktorých nás vedieš!
Pieseň: ES 506
Autor: Jaroslav Javorník

Hospodin je náš sudca, Hospodin je náš zákonodarca, Hospodin je náš kráľ, on nás spasí. Izaiáš 33,22

„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich Ježiš. Peter odpovedal: „Za Božieho Mesiáša.“ Lukáš 9,20


Jeremiáš 20,7-11 :: Modlíme sa za: Lopúchov (Šz)