Zamyslenie na deň 11.12.2023

Izaiáš 44,6-20

6 Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov: „Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha. 7 Kto je ako ja, nech sa ozve, nech mi to oznámi a predostrie. Kto oznámil budúcnosť oddávna? Nech mu len ohlásia to, čo príde. 8 Nebojte sa, netraste sa! Vari som vám to už predtým nezvestoval a neoznámil? Vy ste mi svedkami. Či jestvuje Boh okrem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej neviem.“ 9 Všetci tvorcovia modiel sú ničomníci a to, v čom majú záľubu, nič neosoží. Ich svedkovia nič nevidia ani netušia, že by sa mali hanbiť. 10 Kto by stvárnil boha a ulial jeho podobu, aby mu neosožila? 11 Hľa, všetci jeho prívrženci sa zahanbia, veď aj majstri sú len ľudia. Nech sa všetci zhromaždia, postavia. Nech sa vospolok preľaknú a zahanbia. 12 Kováč kuje železo, opracúva ho v ohni, stvárňuje ho kladivom, kuje ho mocným ramenom. Vyhladne pritom a vysilí sa, nepije vodu a unaví sa. 13 Tesár naťahuje šnúru, vymeriava drevo, vyznačuje obrysy, zakresľuje kružidlom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol prebývať v chráme. 14 Zotne si cédre, vezme si cyprus a dub, vyberie si spomedzi lesných stromov, zasadí borovicu, no vzrast jej dá dážď. 15 Drevo slúži človeku ako palivo, vezme z neho a zohreje sa, založí oheň a napečie chlieb; aj boha z neho urobí a klania sa mu, urobí modlu a uctieva ju. 16 Polovicu spáli v ohni, položí na ňu mäso, čo bude jesť, pečie pečienku a nasýti sa. Pritom sa zohreje a povie si: „Zohrial som sa, keď som sa díval do žiaru ohňa.“ 17 Zo zvyšku si urobí boha ako modlu, uctieva ju a klania sa jej, modlí sa k nej a hovorí: „Vysloboď ma, veď ty si môj boh!“ 18 Nevedia a nechápu, lebo neschopné sú ich oči, aby videli a ich srdcia, aby chápali. 19 Nevezme si to k srdcu, nechápe to, preto neuvažuje takto: „Polovicu dreva som spálil na ohni, nad jeho žeravým uhlím som napiekol chlieb, upiekol som mäso a dosýta som sa najedol. Zo zvyšku som urobil ohavnosť, klaňal som sa polenu.“ 20 Pasie sa na popole, srdce ho klame a zvádza. Nezachráni sa a nepovie: „Nie je lož, čo mám v pravici?“


Prečo si ľudia vytvárajú modly? Izaiáš proti nim zo všetkých prorokov vystupuje asi najostrejšie. Jeho sarkastické vyjadrenia na ich adresu na viacerých miestach proroctva vrcholia v dnešnom texte. Samozrejme, s Izaiášom súhlasíme, ale zároveň sa pýtame: Odkiaľ sa modly vzali? Prečo ich naši predkovia potrebovali a vzývali? Skôr ako sa na starodávne národy začneme pozerať s dešpektom, mali by sme si priznať jednu nelichotivú pravdu: Ľudia (hoci menej vzdelaní, než sme my dnes) videli okolo seba množstvo vecí a javov, ktorým nerozumeli. Preto si vytvárali modly a božstvá, ktorých sa báli, a preto sa ich snažili rôznym spôsobom nakloniť na svoju stranu. Pochopili totiž niečo zásadné, čo nám uniká – že nemáme všetko vo svojich rukách, že akokoľvek naplánovaná budúcnosť sa nemusí uskutočniť a že je tu niečo vyššie, čo nedokážu ovplyvniť. Do tejto situácie obklopení pohanskými národmi môžu Izraelci počuť jasné Božie posolstvo: „Takto vraví Hospodin, kráľ, osloboditeľ – Ja som prvý a posledný, okrem Mňa niet Boha. Nebojte sa a netraste sa!“ Všeličo je dnes iné, ale (rovnako ako kedysi) aj dnes máme obavy, otázky, nevieme, aká bude budúcnosť. Vďaka za to, že On je stále Ten istý, taký, ako bol včera, je aj dnes a bude naveky.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si dokonalý a všemocný. Odpusť mi, že si aj tak vytváram „bôžikov“, ktorým sa klaniam. Očisťuj ma od všetkého zlého a daruj mi vieru, ktorá sa bude upínať len na Teba. Amen.
Pieseň: ES 238
Autor: Peter Synak


Pane, predostrel som Ti každé svoje želanie a moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. Žalmy 38,10

A máme k Nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa Jeho vôle. 1.Jána 5,14


Izaiáš 25,1-5 :: Modlíme sa za: Beckov (PoS)