Zamyslenie na deň 11.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 4,31-37

31 Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné. 32 Veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo Jeho reč bola mocná. 33 Bol však v synagóge človek, posadnutý duchom nečistého démona. Tu vykríkol silným hlasom: 34 Hej, čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: ten Svätý Boží. 35 Ježiš mu pohrozil a povedal: Mlč a vyjdi z neho! I hodil démon toho človeka medzi nich, potom vyšiel z neho a neuškodil mu. 36 Vtedy prišiel na všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou: Čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom, a vychádzajú? 37 A rozniesla sa povesť o Ňom po všetkých miestach toho okolia.


Kde je diabol? To, že Pán Ježiš stretol človeka bývajúceho v hroboch – posadnutého nečistým duchom, nás neprekvapuje. Človeka s nečistým duchom však stretáva Pán Ježiš aj v sobotu v synagóge. Dnes by sme povedali: v kostole, v modlitebni, teda „na cirkevnej pôde” – na „službách Božích”. Čakali by sme také niečo? Asi nie, ale musím povedať, že som, žiaľ, v kostole už zažil všeličo… Konkrétne na zborových konventoch voľakedy (nemalo to ďaleko od prejavov posadnutosti…). Cirkevné priestory, ani samotná cirkev nie sú imúnne pred pôsobením Zlého. – – Keď som raz v nedeľu cestou na služby Božie šiel okolo krčmy, napadla mi otázka: „Kde je teraz diabol? Tu, v krčme, alebo tam v modlitebni?” Napadla mi aj odpoveď, že v krčme byť nemusí, tam jeho plánom nič nehrozí, skôr bude v tej modlitebni a bude tam robiť všetko pre to, aby bránil poslucháčom prijímať Božie slovo vierou a nasledovať Pána Ježiša. – – Bdejme, aby sa diablovi pri nás nedarilo a aby sme sa (ani nevedomky) nestali jeho pomocníkmi! Dovoľme Božiemu Svätému Duchu, aby nás napĺňal a viedol – v nasledovaní Toho, ktorý má moc nad každou posadnutosťou.
Modlitba: Pane Ježišu, umlč, prosím, Svojím Slovom a Svojou mocou každý prejav posadnutosti aj v dnešnej „synagóge” – v Tvojej cirkvi. Amen.
Pieseň: ES 263
Autor: Jozef Budaj


Výrok Pána, Hospodina: „K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.“ Izaiáš 56,8

Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. 1.Timoteovi 2,3-4


Skutky apoštolov 10,37-48 :: Modlíme sa za: Banská Bystrica – Radvaň (Zv)