Zamyslenie na deň 10.7.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Svätej Trojici
Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6,2


Rímskym 12,17-21

17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, 19 nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. 20 Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!


Dobro a zlo. Dôvodom, prečo sa nemusíme na iných hnevať, či mstiť sa, je ten, že aj my žijeme z odpustenia. Boh je ten, ktorý nakoniec bude všetko súdiť a pred Ním nič nezostane skryté. Možno je niekto, kto nám ublížil, no nám zostáva len dúfať, že aj takáto osoba nájde odpustenie v Ježišovi Kristovi rovnako, ako sme ho našli aj my. Veď i nás neraz zastavil na ceste Pán Ježiš a stretnutie s Ním pre nás znamenalo revolúciu, prevrat. Kristus a Jeho odpustenie je najdôležitejším znakom veriacich ľudí. A toto odpustenie sa ponúka každému. Vďaka Kristovi ani ty nie si ten, kto musí odplatiť tým, ktorí hrešia proti Bohu a ľuďom. Boh to urobí (v. 19). Je ľahké stať sa sudcom nad každým. Ak ťa niekto udrie, máš chuť mu to vrátiť. Apoštol však vyzýva: „Neodplácaj zlom za zlé“, ale práve naopak. Spôsob, ako odpovedať na zlo, je dobro. Ak niekto bol voči nám skutočne zlý, podajme mu ruku, pretože cez nás sa k nemu dostane to Dobro, ktoré zachraňuje. A preto aj pred nami stojí výzva: starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Uvedomujeme si však, že na tomto svete sú ľudia, ktorí sú zlí a konajú zlo. Ty ani ja ich nedokážeme zastaviť, ale niečo predsa môžeme: odplatiť zlo dobrom, ublíženie odpustením. To ostatné je dielom Ducha Svätého.

Modlitba: Pane, Ty vieš, ako ľahko sa moje srdce vie naplniť hnevom a pomstou, a preto Ťa prosím, aby si bol vždy pri mne, aby som v každej situácii cítil Tvoju prítomnosť. Pomôž mne i mojim blížnym žiť v mieri s ľuďmi v našom okolí a daj, aby tá správa, ktorú máme o Ježišovi v našom srdci, premieňala nielen nás, ale aby sa stala dobrom, ktoré môžem ponúknuť tomuto svetu! Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Ivan Klimko


Ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste vy, dom Izraela, v Mojej ruke. Jeremiáš 18,6

Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa Jemu páči. Filipanom 2,13


Lukáš 6,36-42 • 1.Mojžišova 50,15-21 • Ján 8,3-11 • Žalm 42 •   Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelickej mládeže