Zamyslenie na deň 10.3.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 8,18-25

18 Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. 19 Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. 20 Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, 21 že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. 22 Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. 23 A nielen to, ale aj my, ktorí máme prvotiny Ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela. 24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? 25 Ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.


Naše vzdychanie. Mnohí začínajúci kresťania si naivne myslia, že vo chvíli, keď uveria, tak sa zbavia všetkých problémov a trápení. Že naša viera nám u Boha zabezpečuje akúsi protekciu oproti ostatným ľuďom. Aj na Pavlove slová o očakávaní, otroctve a vzdychaní stvorenstva sa niekedy pozeráme tak trochu zhora. Akoby sa nás to netýkalo. Ono sa nás to však týka. Na jednej strane preto, že aj my sme ešte stále súčasťou stvorenstva: Aj kresťan trpí, podlieha hriechu a márnosti. Aj kresťan prechádza ťažkými skúškami. Apoštol jasne píše, že aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Teda aj my by sme mali intenzívne očakávať Boha a synovstvo Božie. Len my máme tú výhodu, že o tom vieme a v našich srdciach prebýva tá vzácna nádej, ktorú stvorenstvo zatiaľ nepozná. Na druhej strane, vzdycháme aj preto, lebo nie sme od stvorenstva oddelení titani, kdesi v nebeských sférach. Božie deti súcitia s tými, ktorí trpia. Všímajú si bolesť a biedu tohto sveta – tak, ako to robil Pán Ježiš. A túto biedu predkladajú pred Božiu tvár. Vzdycháme nielen kvôli sebe, ale aj z lásky k tomuto svetu. Túžime, aby aj on bol potešený nádejou na synovstvo a vykúpenie v Ježišovi Kristovi.

Modlitba: Dobrý Bože, spolu s celým stvorenstvom predstupujeme pred Tvoju Tvár a predkladáme Ti nielen svoju biedu, ale aj biedu celého sveta. Naplň ho, prosíme Ťa, nádejou, ktorú máme v Kristovi. Amen.
Pieseň: ES 514
Autor: Ondrej Majling


Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. Žalmy 121,4

Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1.Petra 5,7


Židom 9,11-15 :: Modlíme sa za: Chmeľov (ŠZS)