Zamyslenie na deň 10.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

19. nedeľa po Svätej Trojici
Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem zachránený. Jeremiáš 17,14


Jakub 5,13-16

13 Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. 14 Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali olejom. 15 A modlitba z viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. 16 Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.


Ľudia v cirkvi nie sú sami. Je úžasné, ak patríme do spoločenstva cirkvi, kde nás spája viera v Pána Ježiša Krista. Vtedy – nikdy! – nie sme sami! Máme možnosť spoľahnúť sa na ostatných, keď potrebujeme podporu, a najmä modlitby. Modlitba, najmä spoločná modlitba, je pre život cirkvi nevyhnutná. Ak je naša modlitba skutočne úprimná, spojená s opravdivou vierou, „zachráni chorého a Pán ho pozdvihne“. Niektorí ľudia považujú modlitbu za poslednú možnosť, ktorú skúsia, keď už všetko ostatné zlyhalo. Tak by to však nemalo byť. Modlitba by mala byť na prvom mieste. Buď modlitba súkromná, alebo v spoločenstve druhých ľudí. Vtedy môžeme cítiť, že nie sme sami, že aj ďalší ľudia zdieľajú naše starosti i radosti. A vedieť to, cítiť to, je niečo úžasné! Nikdy pri svojich modlitbách nezabudnime na to, že Boh má nepomerne väčšiu moc, než my, a preto je potrebné spoliehať sa na Neho.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti za to, že sa smieme s Tebou rozprávať, že máme modlitbu, ktorá je nástrojom komunikácie s Tebou! Daj, nech na ňu nezabúdame! Ak sa cítime slabí, nevládzeme, daj nech pamätáme aj na to, že máme druhých bratov a sestry, spoločenstvo, kde môžeme spoločne k Tebe volať! Len nech tá naša modlitba, tie naše modlitby sú vždy spojené s úprimnou vierou! Amen.
Pieseň: ES 318
Autor: Katarína Zaťková


Vtedy Naamán povedal: „Tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi.“ 2.Kráľov 5,17

Pavol píše: Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Rimanom 12,1


Marek 2,1-12 :: 2.Mojžišova 34,4-10 :: Izaiáš 38,9-20 :: Žalm 32 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo Porta Libri