Zamyslenie na deň 1.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JÚN
Heslo mesiaca: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Skutky apoštolov 5,29


Skutky apoštolov 4,32-37

32 A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. 33 Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých; 34 medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich, a čo utŕžili, prinášali, 35 skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval. 36 Tak Jozef, ktorému apoštolovia dali prímenie Barnabáš – v preklade znamená: Syn potešenia – levíta, rodom z Cypru, 37 ktorý mal pole, predal ho a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám.


Realita alebo sci-fi? Keď si prečítame takýto text o živote prvých cirkevných zborov po misii apoštolov, zvyčajná reakcia je, že „to bolo vtedy“. „Vtedy na to ľudia mali čas“, „bolo iné financovanie domácnosti“„život nebol taký uponáhľaný, ako teraz“. Je pravda, že spôsob života bol iný, pokojnejší a financovanie bolo iné. Pravdou však je aj to, že láska, ktorá bola v prvých zboroch a zdieľanie bremena jedných s druhými, tu ostanú s cirkvou, kým cirkev bude na zemi. Teda, až do jej vytrhnutia do nebies – v ústrety Pánovi na konci vekov. – – Spolu s manželkou a našou rodinou sme dostali veľkú milosť Božiu, a duchovný dar, charizmu, a to práve takýto zdieľny spôsob života s ľuďmi, ktorí skrze našu službu evanjelia uverili. V dedine, do ktorej sme sa v r. 1999 prisťahovali, uverilo asi 30 mladých ľudí a naša domácnosť pre nich bola a je dodnes otvorená. Mnohé majetky zdieľame spoločne, a keď sa satanovi nedarí, sme jedno srdce a jedna duša. Často je to, samozrejme, obrovský zápas, aby v nás víťazila láska Kristova a nie nejaké zranenia, sebectvo, alebo ohováranie. Viacerí bývalí z tej mlade, ktorí v roku 1999 uverili, už majú svoje vlastné rodiny a vidíme, že aj ich domácnosti slúžia v láske iným ľuďom, ku ktorým boli poslaní rovnako, ako sa píše v prečítanom texte. Môj pocit z celého nášho doterajšieho života s Pánom Bohom je taký, že ak by sme žili naše kresťanstvo tak individualisticky, ako je to teraz bežné, nebolo by úplné ani plnohodnotné… Niečo akoby sme Božiemu slovu ukradli…
Modlitba: Ďakujeme, Bože za príklad Tvojej lásky, ktorú žiješ cez ľudí z praveku, aj dnešnej doby. Odpusť, že sme vzdialení Tvojim požiadavkám, že žijeme sebaláskou. Oživuj v nás to Tvoje, aby sme konali na Tvoju česť. Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Stanislav Gurka


Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, odstránite spomedzi seba cudzie božstvá. 1.Samuelova 7,3

Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Lukáš 16,13


Izaiáš 43,8-13 :: Modlíme sa za: Liptovská Porúbka (Lo)

One thought on “Zamyslenie na deň 1.6.2021

  1. Vďaka za všetky tvoje silné úváhy. Buď požehnaný naďalej.

Comments are closed.