Zamyslenie na deň 1.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

APRÍL
Heslo mesiaca: Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Kolosanom 1,15


Zelený štvrtok. Diesviridum
Zaistil pamiatku svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4


Lukáš 23,26-31

26 Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad Ním a oplakávali Ho. 28 Ale Ježiš sa obrátil k nim a povedal: Dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou. Ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi! 29 Lebo, ajhľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a pahorkom: Prikryte nás! 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?


Kristus volá k pokániu. Posledné chvíle života človeka sú niekedy poznačené ochotou vysloviť niečo dôležité, dať dôležité inštrukcie najbližším, odovzdať životné motto alebo potešiť tých, čo tu zostávajú. – – Pán Ježiš je na ceste na Golgotu, kde má byť ukrižovaný. Cestu k ukrižovaniu lemujú aj nariekajúce ženy, ktoré súcitia s Pánom Ježišom, ktorý im odovzdáva posolstvo odchádzajúceho, ktorého podstatou je príprava na Posledný súd. Ženy nemajú žialiť nad Ním, ale nad sebou a svojimi deťmi. Raz príde Boží súd a ľudia si uvedomia, že hrešili. Budú si priať, aby nežili. Ženy by boli radšej, keby nemali deti, ktoré tak hrešili. Hrozí im odsúdenie. Je však možnosť záchrany. Pán Ježiš slovami o súde poukazuje na dôvod, pre ktorý prišiel medzi nás. Túži zachrániť hriešika pred hriechom, ktorý ho vrhá do smrti. Práve v Zelený štvrtok, kedy chodievame k Večeri Pánovej, nás Kristus pozýva k pokániu. Priznávajme a oľutujme svoje hriechy, ale aj dôverujme Pánovi Ježišovi, že nás vyslobodí z hriechu a sľúbme Mu nové životné smerovanie z moci Ducha Svätého!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Kriste, že nás voláš k pokániu! Ďakujeme Ti za vážne napomenutie slovami o súde, ktoré nás vrhajú do Tvojej láskavej náruče, kde môžeme v slzách vyznať svoje hriechy, prijať ich predrahé odpustenie a získať nový život! Amen.
Pieseň: ES 99
Autor: Michal Findra


Prečo s ním vedieš spor, keď nijakým slovom neodpovedá? Veď Boh prehovorí raz i druhý raz, ale ty to nespozoruješ. Jób 33,13-14

Ježiš odpovedal Veľkňazovi: „Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa teda spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril!“ Ján 18,20-21


Ján 13,1-15.34-35 :: 1.Korintským 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a) :: 2.Mojžišova 12,1-4(5)6-8(9)10-14 :: Matúš 26,17-30 :: Modlíme sa za: Horná Strehová (No)