Zamyslenie na deň 1.12.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

DECEMBER
Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha. Izaiáš 50,10


Začiatok cirkevného roka. 1. adventná nedeľa
Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy.  Zachariáš 9,9


Rímskym 13,8-12

8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. 11 A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.


Dlh. Krátke a nepríjemné slovo. V spoločnosti sa hovorí o dlhovej brzde. Prichádzajú vianočné sviatky a ľudia si berú pôžičky, len aby bolo pod stromčekom čo najviac drahých darčekov. Zúfalé! Koľká márnotratnosť! Apoštol Pavel síce píše o dlhu, ale o takom zvláštnom dlhu. Dlhu lásky… Lásky jedných k druhým. Prečo? Pretože sme dostali dar Lásky v Pánovi Ježišovi – našom Spasiteľovi, celkom konkrétne – mne bol daný dar – môj Spasiteľ. Ježiš, ktorý ešte raz príde na túto zem si Svojich zoberie, aby sa mohli sláviť večné Vianoce. Učme sa nerobiť zle nielen tým, ktorí nás majú radi, ale ani tým, ktorí s nami zle zaobchádzali, možno aj v cirkvi, či je to duchovný, alebo ktokoľvek iný, hoci aj na vyššom poste. Nech dlh lásky i tak rezonuje vo mne i v tebe!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si láska. Ďakujeme, že oživuješ v nás obraz, na ktorý sme boli stvorení: Obraz lásky. Oživuj ho naďalej, nech aj v najťažších situáciách vieme reagovať s láskou. Amen.
Pieseň: ES 245
Autor: Zuzana Moncoľová


Kto by sa nebál Teba, Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí. Jeremiáš 10,7

Boh pokoja však, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Židom 13,20.21


Matúš 21,1-11 :: Žalm 117 :: Modlíme sa za: Časopis Evanjelický východ